Do czego dążymy?

Projekt “Yound Minds” powstał z potrzeby Fundacji TGLS i jej celów statutowych, tj:

Nasz cel

Dzięki zaangażowaniu zespołu TGLS, powstała inicjatywa, która ma na celu zbudowanie grupy młodych wolontariuszy wśród uczniów i studentów. Po wdrożeniu, przeszkoleniu i zapewnieniu wsparcia metodycznego przez TGLS, ci młodzi ludzie będą gotowi do pomocy uczniom potrzebującym indywidualnych konsultacji z zakresu nauki języka angielskiego.

Język angielski jest obecnie jednym z kluczowych języków na świecie. Znajomość go otwiera wiele drzwi w dziedzinie nauki, pracy i podróżowania. Niestety, nie wszyscy uczniowie mają dostęp do odpowiednich zasobów lub potrzebują indywidualnej pracy, które pomogą w opanowaniu tego języka.

Nasza kadra

Nasi młodzi wolontariusze będą nie tylko dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami językowymi, ale także swoją pasją do nauki i gotowością do pomocy innym. Poprzez indywidualne konsultacje i wsparcie, pomogą uczniom rozwijać swoje umiejętności językowe, co może mieć znaczący wpływ na ich przyszłość. To nie tylko kwestia nauki języka, ale także niwelowania różnic w edukacji. Dzięki staraniom TGLS i ich wolontariuszy, wszyscy uczniowie, niezależnie od swojego poziomu wykształcenia czy sytuacji finansowej, będą mieli szansę na rozwijanie swoich umiejętności językowych. To znaczy, że przyczyniamy się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i dostępnego systemu edukacji.

Praca wolontariuszy i ich opiekunów przekłada się na realne korzyści dla młodych ludzi i społeczeństwa jako całości. Dzięki nim, język angielski staje się bardziej dostępny dla wszystkich, a różnice w edukacji stopniowo zanikają. To piękny przykład tego, jak wspólny wysiłek może zmieniać życie innych na lepsze.

    Wysyłając niniejszy formularz zgadzam się na politykę prywatności TGLS
    Kliknij tutaj aby wyświetlić pełną treść Polityki

    Wolontariuszom oferujemy:

    Od wolontariuszy oczekujemy:

    Dla nas ta inicjatywa jest niezwykle ważna. Jeśli uważasz podobnie, dołącz do zespołu.