Slide
Znak jakości TGLS QA
Instytucje Szkoleniowe mają obowiązek posiadania Certyfikatu/Akredytacji, aby mogły realizować Usługi Rozwojowe ze środków publicznych.
Slide
TGLS w gronie PZZJ
Fundacja TGLS dołączyła do grona podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ). Zadaniem tego typu instytucji jest prowadzenie ciągłego monitoringu działań Instytucji Certyfikujących oraz ich okresowej ewaluacji.
Slide
TGLS Direct
Jest to krótki egzamin sprawdzający wszystkie umiejętności językowe w sposób przystępny dla kandydata. Egzamin jest dostępny na wszystkich poziomach trudności: A1 – C2.
previous arrow
next arrow

TGLS został Podmiotem Zewnętrznego Zapewniania Jakości

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki dołączyliśmy do grona Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości, które wspierają instytucje certyfikujące (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji.

W tym celu PZZJ prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz ich okresową ewaluację zewnętrzną. Swoim działaniem będziemy merytorycznie wspierać działania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji >>

W TGLS zamówisz egzaminy wpisane do ZSK!

Ośrodki Egzaminacyjne TGLS mogą na preferencyjnych warunkach zamawiać egzaminy wpisane do ZSK w obszarach zwiększających procent dofinansowania szkoleń realizowanych przez BUR.

Są to:
usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji wpisane do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

https://kwalifikacje.gov.pl/zrk2/current/public/img/prk/prk3.png Użytkowanie zasobów cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (Kod kwalifikacji: 14086)

https://kwalifikacje.gov.pl/zrk2/current/public/img/prk/prk4.png Przetwarzanie danych cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (Kod kwalifikacji: 14087)

usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia umiejętności niezbędnych do obsługi działań zgodnych z zasadami zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, tj:

Green Economy Management Certificate

Współpraca z IBE

Instytut Badań Edukacyjnych podpisał umowę partnerską na rzecz uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalny z Fundacją The Global Language System Polska i Fundacją Rozwoju Regionów. Więcej informacji>>

Nowoczesne rozwiązania w Turystyce - konferencja online - 19.09.2023, godz. 10:00

We współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki nasza firma podjęła działania mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników branży turystycznej oraz osób, które mają zamiar stać się jej częścią. Jednym z pierwszych aktywności w tym zakresie jest konferencja online, której tematem jest przyszłość tej branży. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a więcej informacji na jego temat można uzyskać TUTAJ.

Podręcznik Witaj!

Z myślą o osobach dorosłych i młodzieży zainteresowanych szybką i efektywną nauką języka polskiego jako języka obcego Fundacja TGLS opracowała nowoczesny podręcznik połączony z ćwiczeniami o nazwie Witaj! Zgromadzony w nim materiał został przygotowany w duchu metody komunikacyjnej opierającej się na praktycznych zadaniach mających maksymalnie angażować studenta i zachęcać go do aktywnej nauki języka. Więcej informacji >>

Egzamin zdalny

Drodzy Państwo,

Uruchomiliśmy platformę do przeprowadzania testów online. Z jej wykorzystaniem możliwe jest egzaminowanie nie tylko w formie stacjonarnej, ale i zdalnej. Aby zapewnić maksymalną zgodność ze standardami w trakcie korzystania z nowej formy konieczne jest wykorzystanie dodatkowych narzędzi do wideokonferencji, takich jak np. Zoom. Poniżej znajduje się link do wytycznych, które trzeba spełnić podczas egzaminu zdalnego.

https://tgls.pl/egzamin-zdalny/

TGLS SMART Egzaminy dla dzieci

Egzaminy TGLS SMART to specjalnie zaprojektowane egzaminy dla dzieci, które swoją formą i zakresem tematycznym doskonale sprawdzają się jako uzupełnienie kursu językowego. Można sprawdzić w jakim stopniu dziecko opanowało wiedzę i niezbędne postawy, które w późniejszych latach będą procentować w dalszej nauce. Dowiedz się więcej »

PARP pozytywnie zweryfikował Znak Jakości TGLS QA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie weryfikowała Znak Jakości dla instytucji szkoleniowej TGLS Quality Alliance w związku z procesem legislacyjnym zmierzającym do zmiany rozporządzenia ws. Krajowego Systemu Usług dla MŚP m.in. w zakresie kryteriów rejestracji podmiotów. Miło nam poinformować, że w dniu 25 lipca 2016 PARP opublikował aktualną listę certyfikatów i akredytacji, na której znajduje się Znak Jakości TGLS QA. Jest to potwierdzeniem, że Znak Jakości TGLS QA jest akceptowanym dokumentem na potrzeby rejestracji instytucji szkoleniowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Strona PARP»

Uzyskaj znak jakości uprawniający do wpisu do BUR!

Źródło: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Instytucja szkoleniowa, która staje się członkiem TGLS Quality Alliance trafia do grona instytucji szkoleniowych które:

  • mogą realizować szkolenia przy udziale dofinansowania ze środków publicznych poprzez wpis do Bazy Usług Rozwojowych;
  • posiadają prawo posługiwania się znakiem jakości TGLS QA przez cały okres objęty akredytacją;
  • otrzymują dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się o zamówienia publiczne oraz projekty unijne;

Zostań wolontariuszem!

Dzięki zaangażowaniu zespołu TGLS, powstała inicjatywa, która ma na celu zbudowanie grupy młodych wolontariuszy wśród uczniów i studentów. Po wdrożeniu, przeszkoleniu i zapewnieniu wsparcia metodycznego przez TGLS, ci młodzi ludzie będą gotowi do pomocy uczniom potrzebującym indywidualnych konsultacji z zakresu nauki języka angielskiego. Nasi młodzi wolontariusze będą nie tylko dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami językowymi, ale także swoją pasją do nauki i gotowością do pomocy innym.

Więcej informacji >>

Jak co roku zapraszamy dzieci i młodzież na organizowane przez Fundację TGLS kolonie językowe w Białym Dunajcu 🇵🇱 oraz obozy w Grecji 🇬🇷 i Włoszech 🇮🇹.

Gwarantujemy:

👉 Niezapomniane wrażenia i super zabawę; 🎉
👉 Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla chętnych (do niczego nie przymuszamy) ⚽🏊‍
👉 Bezpłatne WiFi
👉 Komfortowy ośrodek wypoczynkowy 🌊
👉 Pyszne jedzonko 🍕🍝- 3 posiłki dziennie
👉 Naukę języka „przy okazji” – wakacje nie służą do tego by siedzieć nad książkami w klasie 📚🌞

Dlaczego my? 🤔

🔸 Obozy językowe realizujemy już od 15 lat, a wszystkie nasze wyjazdy są kameralne 🎓🚌 (grupa maksymalnie 50 uczestników)
🔸 Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę opiekunów, a nie osoby „z przypadku” 👩‍🏫
🔸 Mamy wszystkie niezbędne zezwolenia i ubezpieczenia – link 🔒
🔸 Zapewniamy podróż klimatyzowanym autokarem i prowiant na drogę powrotną
🔸 Nie ukrywamy sztucznie kosztów – podane ceny wyjazdów obejmują wszystkie koszty (zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie NNW, realizację programu językowo – rekreacyjnego, wycieczki). Nie doliczamy nic ekstra. 💰💼

TGLS członkiem EALTA

EALTA jest stowarzyszeniem firm i instytucji, które zajmują się weryfikacją znajomości językowej. EALTA została utworzona przy wsparciu Unii Europejskiej. Obecnie zrzesza ponad 50 instytucji.

TGLS i EuroPass

Wpisz swój Certyfikat TGLS do swojego profilu Europass (https://europa.eu/europass) i dzięki temu w jednej lokalizacji online posiadasz wszystkie swoje umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia. W profilu można wprowadzić informacje na temat wszystkich etapów doświadczenia zawodowego, kształcenia i szkolenia, znajomości języków, umiejętności cyfrowych, projektów, wolontariatu oraz innych osiągnięć.

TGLS członkiem ILTA

The Global Language System należy do międzynarodowego stowarzyszenia ILTA. Jest to międzynarodowa grupa instytucji, specjalistów językowych oraz praktyków, którzy zajmują się testowaniem znajomości języków obcych. Dowiedz się więcej o ILTA>>

TGLS a CEFR

Wszystkie certyfikaty TGLS są zgodne Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Opisują każdą ze sprawności wg standardów wyznaczonych przez Radę Europy.

 

Wybierz ośrodek i zdaj egzamin