Wszystkie egzaminy TGLS ® oraz testy  językowe TGLS ® jako egzaminy międzynarodowe opierają się w swej ocenie kompetencji językowych o skalę CEFR stworzoną przez Radę Europy. Poniżej w załączniku opis poszczególnych testowanych przez system TGLS kompetencji językowych w odniesieniu do skali CEFR.

Rejestracja osób indywidualnych

Aby zapisać się na egzamin należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do wybranego przez siebie Ośrodka Egzaminacyjnego.

Specjalne udogodnienia

Osobom, które posiadają orzeczenie lekarskie umożliwiamy uczestnictwo w egzaminie zgodnie z zasadami specjalnych udogodnień. Aby otrzymać specjalne udogodnienia należy wypełnić poniższy formularz i przekazać go razem z orzeczeniem lekarskim do Ośrodka Egzaminacyjnego TGLS najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą egzaminu.

Film instruktażowy przeznaczony dla uczestników egzaminu międzynarodowego The Global Language System. Filmik prezentuje jak wygląda platforma testowa oraz opisuje poszczególne części egzaminu.