Egzamin TGLS Work Communication English Language Certificate został przygotowany w odpowiedzi na potrzebę weryfikowania kompetencji językowych w środowisku pracy. Egzamin sprawdza u kandydata poziom znajomości języka angielskiego, koncentrując się na komunikacji i słownictwie związanym z pracą jako kluczowym dla pracodawców umiejętnościami.

Egzamin nie jest dedykowany dla wybranej grupy zawodowej i nie jest związany z wąską tematyką (język techniczny, medyczny, prawniczy itp.).

Certyfikaty TGLS Work Communication English Language Certificate to dokument, który potwierdza poziom znajomości języka angielskiego zarówno osób pracujących jak i dopiero starających się o pracę. Ocena przedstawiona zgodnie z przyjętymi standardami Rady Europy jest jednorodna i zrozumiała w całej Unii Europejskiej.

Certyfikat ten jest honorowany przez instytucje zrzeszające pracodawców, firmy, administrację rządową i samorządową wielu krajów europejskich jako dokument potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego.