Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do osoby prowadzącej dany egzamin natychmiast po jego zakończeniu, a także poprzez formularz reklamacji dostępny poniżej w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od daty otrzymania certyfikatu.